Stora FM-priset! Vinnare 2016 Vinnare 2015 Vinnare 2014 Vinnare 2013 Hur du söker stipendiet FM - vad är det? Registrera dig Information till högskolor Statuter för Stora FM-priset

Tre vinnare i årets upplaga av Stora FM-priset

Tre studentlag stod som vinnare i årets upplaga av uppsatstävlingen Stora FM-priset när juryn för första gången beslutade att dela priset lika mellan tre uppsatser.

Läs pressreleasen
Tre vinnare i årets upplaga av Stora FM-priset


Full pott för KTH-studenter i årets Stora FM-priset

Det blev Christian Sahlström och Christian Severin från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm som erhöll hela prissumman 2015.

Läs pressreleasen
Full pott för KTH-studenter i årets Stora FM-priset


De vann Stora FM-priset

Stor intervju i The Scholar med Stora FM-prisets vinnare 2014.

Läs intervjun
De vann Stora FM-priset


Finalisterna klara till Stora FM-priset 2013

Tävlingsbidrag från Chalmers, Halmstads Högskola och Handelshögskolan vid Karlstads Universitet gick till final i tävlingen.

Läs pressreleasen
Finalisterna klara till Stora FM-priset – rekordmånga tävlande


ISS instiftar Stora FM-priset på 100 000 kronor

Det offentliggjordes vid öppnandet av Service & Supply-mässan 2012 i Stockholm.

Läs pressreleasen
Studenttävling skall vitalisera Facility Management

Stora FM-priset!Stora FM-priset ger 100 000kr!

Stora FM-priset delas ut årligen i samband med Nordic Workplace/IFMA-dagarna i Stockholm. Summan går till de studenter som skrivit de tre mest intelligenta och nytänkande C- eller D-uppsatserna. Uppsatserna skall bidra med konkreta förslag till insatser som kan höja produktiviteten i FM-branschen. Utöver prissumman kommer vinnarna även få en mentorträff med en person i ledningsgruppen på ISS för att diskutera eventuella framtida karriärmöjligheter.

Priset, i form av tre stipendier där ett är på 50 000 kr och två på 25 000 kr vardera, är öppet att söka för alla studenter på svenska universitet och högskolor som lämnat/lämnar in sin uppsats på universitet eller högskola mellan 1 september 2015 – 11 september 2016. Det tilldelas studenterna i efterhand baserat på vad juryn beslutat. Sista dag för ansökan är 11 september 2016.

Vårt syfte med priset

Syftet med priset är att stimulera till ett brett kreativt tänkande, konkreta förslag till insatser som kan höja produktiviteten i FM-branschen. Genom priset vill vi bidra till utveckling och nya idéer. Inom ISS uppmuntrar vi till förnyelse och som Sveriges och Nordens största FM-bolag vill vi föregå med gott exempel och ta ansvar för att utveckla vår bransch.

Vi tycker det är viktigt att tydliggöra branschen för marknaden, att belysa det finns något som heter FM-branschen och skapa ett intresse som ger oss möjlighet att få tala om branschen.

Branschen behöver också öka attraktionskraften bland studenter. Denna målgrupp är oerhört viktig för branschens utveckling och det är en tuff konkurrens om de mest kvalificerade.

Bedömningskriterier

Uppsatserna bedöms, förutom utefter helheten, utifrån fem kriterier:
  • Ämnesval
  • Uppsatsen skall innehålla konkreta förslag till insatser som kan höja produktiviteten i FM-branschen
  • Uppsatsen ska behandla nyttan för FM-branschens utveckling
  • Uppsatsen ska uppfylla formella krav på en akademisk uppsats; problemformulering, syfte, avgränsning, metod, resultat etc
  • Uppsatsen ska kännetecknas av nytänkande


Jury

Juryn består av representanter från både akademin och FM-branschen: Bo Edvardsson vd Centrum för Tjänsteforskning vid Karlstads Universitet, Erik Ahrsjö ordförande IFMA, Patrick Svensson chef segment Transport ISS samt Malin Persson chef verksamhetsledningsstöd kvalitet och miljö ISS.

Vill du veta mer?

Kontakta Anja Engdahl, Kommunikation & Branding ISS, telefon 0708-48 89 52, anja.engdahl@se.issworld.com.